For Haraldsplass Diakonale Sykehus leverer og serviserer vi UPS systemer som sørger for kontinuerlig drift ved strømbrudd.

Sykehus

Tlf.: 55 20 90 50       E-post: mail@compower.no  
2017 © ComPower AS